Mẫu vãi muối tiêu ( Màu xám lông chuột ) (Mã: MT ) - Ghe xoay van phong