Simili Bò Astra - S1 (Mã: S1 ) - Ghe xoay van phong