Simili nâu nhăn S11 (Mã: S11 ) - Ghe xoay van phong