Simili vàng cát mờ S13 (Mã: S13 ) - Ghe xoay van phong