Simili xanh chuối láng S15 (Mã: S15 ) - Ghe xoay van phong