Simili xanh két S16 (Mã: S16 ) - Ghe xoay van phong