Simili Xanh Dương S18 (Mã: S18 ) - Ghe xoay van phong