Simili Xanh Dương S20 (Mã: S20 ) - Ghe xoay van phong