Simili Xanh Cốm 21 (Mã: S21 ) - Ghe xoay van phong