Simili Xanh Cốm 21 (Mã: S21 ) - Ghế Xoay Văn Phòng | Ghế Văn Phòng