Màu lưới ngồi LN1 (Mã: LN1 ) - Ghế Xoay Văn Phòng | Ghế Văn Phòng