Mẫu lưới ngồi LN10 (Mã: LN10 ) - Ghe xoay van phong