Mẫu lưới ngồi LN11 (Mã: LN11 ) - Ghe xoay van phong