Mẫu lưới ngồi LN12 (Mã: LN12 ) - Ghe xoay van phong