Mẫu lưới ngồi LN13 (Mã: LN13 ) - Ghe xoay van phong