Mầu lưới ngồi LN9 (Mã: LN9 ) - Ghế Xoay Văn Phòng | Ghế Văn Phòng