Simili màu trắng tính S12 (Mã: S12 ) - Ghe xoay van phong